69 Products

2" Clamp Tee

Stock

1.5" Clamp Tee

Stock

1" Clamp Tee

Stock

3" Clamp Tee

Stock

3" Clamp Tee

Stock

4" Clamp Tee

Stock

0.75" Clamp Tee

Stock

2" Clamp Tee

Stock

1.5" Clamp Tee

Stock

2.5" Clamp Tee

Stock

8" Clamp Tee

Stock

1" Clamp Tee

Stock

8" X 6" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

8" X 4" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

6" X 4" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

6" X 3" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

8" X 6" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

6" X 4" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

6" X 3" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

3" X 1" Clamp Reducing Tee

Non-Stock

6" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

4" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

3" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

2" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

1" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

0.75" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

0.50" Clamp Short Outlet Tee

Non-Stock

12" Clamp Tee

Non-Stock

10" Clamp Tee

Non-Stock

12" Clamp Tee

Non-Stock

10" Clamp Tee

Non-Stock

8" Clamp Tee

Stock

6" Clamp Tee

Stock

2.5" Clamp Tee

Stock

6" Clamp Tee

Stock